Termomodernizacje i inwestycje budowlane

Termomodernizacje
i inwestycje budowlane

Termomodernizacja to wprowadzanie zmian mających na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię lub ograniczenie utraty ciepła poprzez usprawnienie instalacji ogrzewania budynku i wody oraz poprzez ocieplenie budynku. Termomodernizacja przeprowadzana jest w oparciu o audyt energetyczny. Audyt pozwala na dobranie odpowiednich narzędzi termomodernizacji, co optymalizuje zapotrzebowanie energetyczne budynku i przekłada się na zmniejszenie kosztów eksploatacji bloków i mieszkań.

Standardowe prace w przedsięwzięciach termomodernizacyjnych wykonywane przez naszą firmę

 • ocieplenie ścian, podłóg na gruncie, dachów i stropodachów oraz stropów nad nieogrzewanymi piwnicami
 •  usprawnienie systemu wentylacji, instalacja wymienników ciepła (rekuperacja)
 •  modernizacja lub wymiana okien i drzwi zewnętrznych
 •  modernizacja lub wymiana źródła ciepła (lokalnej kotłowni lub węzła ciepłowniczego) oraz instalacja automatyki sterującej
 • modernizacja lub wymiana instalacji grzewczych
 • modernizacja lub wymiana systemu zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową i instalacja urządzeń zmniejszających zużycie wody
 • wprowadzenie urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych np. kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę lub pomp ciepła
Construction Worker
Termomodernizacje i inwestycje budowlane

Korzyści z przedsięwzięć termomodernizacyjnych

 • korzyści ekonomiczne – zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków, zmniejszenie kosztów ogrzewania poprzez ograniczenie zużycia energii
 • wzrost wartości rynkowej nieruchomości
 • poprawa wyglądu budynku – odświeżona, estetyczna elewacja
 • korzyści zdrowotne – zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego (ciepło, zmniejszenie wilgotności, pleśni), większy komfort użytkowania budynku
 • korzyści ekologiczne – spowolnienie eksploatacji nieodnawialnych źródeł energii, zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, uniknięcie kosztów zewnętrznych spowodowanych zmianami klimatu
 • korzyści gospodarcze (makroekonomiczne) – zmniejszenie energochłonności gospodarki, poprawa konkurencyjności gospodarki, poprawa bezpieczeństwa energetycznego, uniezależnienie od importu surowców energetycznych

Masz pytania? 
Potrzebujesz porady lub konsultacji?