Poznański Ośrodek Specjalistycznych
Usług Medycznych

Zakres realizacji

Termomodernizacja budynków A i B, obejmująca następujący zakres prac:

 • Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych o powierzchni 2300m2
 • Wykonanie ocieplenia stropodachu wentylowanego o powierzchni 1632m2
 • Wykonanie ocieplenia stropodachu niewentylowanego o powierzchni 290m2
 • Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz fasad o łącznej powierzchni 1100m2
 • Kompleksową wymianę instalacji c.o. i c.w.u. w ramach, której zamontowano 380szt. grzejników.
 • Przebudowa, remont oraz modernizacja, w wyniku której uzyskano dodatkową powierzchnię użytkową z przeznaczeniem na laboratorium, gabinety specjalistyczne, aptekę wraz z recepturą, zakład fizjoterapii oraz pracownię RTG.
 • Wykonanie instalacji wymiany energii z odnawialnych źródeł geotermalnych, w ramach modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej obejmującej:
 • Wykonanie odwiertów pionowych GWC, dostawę glikolowego, gruntowego wymiennika ciepła (GWC),
 • Wykonanie instalacji układu kolektorów słonecznych, hybrydowych PVT
 • Wykonanie instalacji kanałów rozprowadzających systemu wentylacji mechanicznej, dystrybuującej powietrze po rekuperacji w wymiennikach krzyżowych,
 • Wykonanie systemu zarządzania energią systemu wentylacji mechanicznej w sposób kompatybilny do ogólnego systemu zarządzania energią budynków POSUM i „Projektem automatyka HVAC_BMS”
 • Wykonanie instalacji odzysku energii cieplnej z agregatów chłodu.
 • Wdrażanie Systemu Zarządzania Energią, z gwarancją uzyskania oszczędności, mającą na celu utrzymanie gwarantowanego efektu energetycznego oraz raportowania w zakresie osiągniętych oszczędności.

Wartość inwestycji: 6.272.170zł

Masz pytania? 
Potrzebujesz porady lub konsultacji?